Το πιστοποιητικό εμβολιασμού για τον Covid-19 δεν θα αποτελεί προϋπόθεση για την ελεύθερη κυκλοφορία με οποιοδήποτε μεταφορικό μέσο: Νέος Ευρωπαϊκός Κανονισμός για το Ψηφιακό Πιστοποιητικό - ValueNews.gr ... η αξία στην ενημέρωση.
Αθήνα booked.net
+14°C
target="_blank" style="color:#ffffff;" href="http://ibooked.gr/weather/athens-18328" class="booked-weather-160x36-city">Αθήνα booked.net
+14°C

ValueNews.gr ... η αξία στην ενημέρωση.

Ακολουθήστε μας και στα social media

Δείτε το Νέο Φυλλάδιο Προσφορών

Δείτε το Νέο Φυλλάδιο Προσφορών
Ακολουθήστε τη Σελίδα μας

προσφατα

Παρασκευή 16 Ιουλίου 2021

Το πιστοποιητικό εμβολιασμού για τον Covid-19 δεν θα αποτελεί προϋπόθεση για την ελεύθερη κυκλοφορία με οποιοδήποτε μεταφορικό μέσο: Νέος Ευρωπαϊκός Κανονισμός για το Ψηφιακό Πιστοποιητικό

Δημοσιεύθηκε στις 15.6.2021 στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ ο Κανονισμός (ΕΕ) 2021/953 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 14ης Ιουνίου 2021 σχετικά με πλαίσιο για την έκδοση, την επαλήθευση και την αποδοχή διαλειτουργικών πιστοποιητικών εμβολιασμού κατά της COVID-19, διαγνωστικού της ελέγχου και ανάρρωσης από αυτή (Ψηφιακό Πιστοποιητικό COVID της ΕΕ) με σκοπό να διευκολυνθεί η ελεύθερη κυκλοφορία κατά τη διάρκεια της πανδημίας της COVID-19.

Σύμφωνα με τον κανονισμό, τα πιστοποιητικά που απαρτίζουν το Ψηφιακό Πιστοποιητικό COVID της ΕΕ θα πρέπει να χορηγούνται στα πρόσωπα που αναφέρονται στο άρθρο 3 της οδηγίας 2004/38/ΕΚ, δηλαδή σε πολίτες της Ένωσης και τα μέλη των οικογενειών τους, ανεξάρτητα από την ιθαγένειά τους, από το κράτος μέλος όπου πραγματοποιήθηκε ο εμβολιασμός ή διενεργήθηκε ο διαγνωστικός έλεγχος ή από το μέρος στο οποίο βρίσκεται το πρόσωπο που έχει αναρρώσει.

Σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ.1 του Κανονισμού: «Με την επιφύλαξη της αρμοδιότητας των κρατών μελών να επιβάλλουν περιορισμούς για λόγους δημόσιας υγείας, όταν τα κράτη μέλη αποδέχονται πιστοποιητικά εμβολιασμού, πιστοποιητικά διαγνωστικού ελέγχου με αρνητικό αποτέλεσμα ή πιστοποιητικά ανάρρωσης, δεν επιβάλλουν πρόσθετους περιορισμούς στην ελεύθερη κυκλοφορία, όπως ο πρόσθετος διαγνωστικός έλεγχος για μόλυνση από τον SARS-CoV-2 που σχετίζεται με ταξίδι ή η καραντίνα ή η αυτοαπομόνωση που σχετίζεται με ταξίδι, παρά μόνο αν αυτοί είναι αναγκαίοι και αναλογικοί για την προστασία της δημόσιας υγείας ως απόκριση στην πανδημία της COVID-19, λαμβάνοντας επίσης υπόψη τα διαθέσιμα επιστημονικά στοιχεία, συμπεριλαμβανομένων των επιδημιολογικών δεδομένων που δημοσιεύει το ECDC βάσει της σύστασης (ΕΕ) 2020/1475».

Σύμφωνα με την παράγραφο 36 του προοιμίου: «Είναι αναγκαίο να αποτρέπονται οι διακρίσεις, άμεσες ή έμμεσες, σε βάρος των προσώπων που δεν έχουν εμβολιαστεί, για παράδειγμα για ιατρικούς λόγους, επειδή δεν ανήκουν στην ομάδα-στόχο για την οποία χορηγείται ή επιτρέπεται επί του παρόντος το εμβόλιο κατά της COVID-19, όπως τα παιδιά, ή επειδή δεν είχαν ακόμη τη δυνατότητα να εμβολιαστούν ή επέλεξαν να μην το πράξουν. Κατά συνέπεια, η κατοχή πιστοποιητικού εμβολιασμού, ή η κατοχή πιστοποιητικού εμβολιασμού που αναφέρει εμβόλιο κατά της COVID-19, δεν θα πρέπει να αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση του δικαιώματος ελεύθερης κυκλοφορίας ή για τη χρήση διασυνοριακών υπηρεσιών μεταφοράς επιβατών, για παράδειγμα υπηρεσιών αεροπορικής ή σιδηροδρομικής μεταφοράς ή μεταφοράς με λεωφορείο ή πορθμείο ή με οποιοδήποτε άλλο μεταφορικό μέσο. Επιπλέον, ο παρών κανονισμός δεν μπορεί να ερμηνευθεί υπό την έννοια ότι θεσπίζει δικαίωμα ή υποχρέωση εμβολιασμού».

Σύμφωνα με την παράγραφο 42 του προοιμίου: «Τα πιστοποιητικά διαγνωστικού ελέγχου της COVID-19 με αρνητικό αποτέλεσμα που θα εκδίδονται από τα κράτη μέλη σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό θα πρέπει να γίνονται αποδεκτά, υπό τους ίδιους όρους, από τα κράτη μέλη που απαιτούν απόδειξη υποβολής σε διαγνωστικό έλεγχο για μόλυνση από τον SARS-CoV-2 για την εξαίρεση από τους περιορισμούς της ελεύθερης κυκλοφορίας που έχουν επιβληθεί για τον περιορισμό της διασποράς του SARS-CoV-2. Όπου η επιδημιολογική κατάσταση το επιτρέπει, οι κάτοχοι πιστοποιητικών διαγνωστικού ελέγχου με αρνητικό αποτέλεσμα δεν θα πρέπει να υπόκεινται σε πρόσθετους περιορισμούς της ελεύθερης κυκλοφορίας σε συνάρτηση με την πανδημία της COVID-19, όπως ο πρόσθετος διαγνωστικός έλεγχος για μόλυνση από τον SARS-CoV-2 κατά την άφιξή τους ή η καραντίνα ή η αυτοαπομόνωση που σχετίζεται με ταξίδι, παρά μόνο αν, με βάση τα πιο πρόσφατα διαθέσιμα επιστημονικά στοιχεία, τέτοιοι πρόσθετοι περιορισμοί είναι αναγκαίοι και αναλογικοί για την προστασία της δημόσιας υγείας και δεν εισάγουν διακρίσεις.»

Σύμφωνα με την παράγραφο 62 του προοιμίου: «Ο παρών κανονισμός σέβεται τα θεμελιώδη δικαιώματα και τηρεί τις αρχές που κατοχυρώνει, ιδίως, ο Χάρτης των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης («Χάρτης»), συμπεριλαμβανομένων του δικαιώματος στον σεβασμό της ιδιωτικής και της οικογενειακής ζωής, του δικαιώματος στην προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, του δικαιώματος στην ισότητα έναντι του νόμου και της απαγόρευσης των διακρίσεων, της ελεύθερης κυκλοφορίας και του δικαιώματος πραγματικής προσφυγής. Τα κράτη μέλη οφείλουν να συμμορφώνονται με τον Χάρτη κατά την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού.»Πηγή: http://www.legalnews24.gr/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Post Bottom Ad