Μνήμη: Πώς λειτουργεί και πώς να τη βελτιώσετε (της Δέσποινας Βούζα). - ValueNews.gr
Αθήνα booked.net
+14°C
target="_blank" style="color:#ffffff;" href="http://ibooked.gr/weather/athens-18328" class="booked-weather-160x36-city">Αθήνα booked.net
+14°C

προσφατα

Δευτέρα, 28 Ιουνίου 2021

Μνήμη: Πώς λειτουργεί και πώς να τη βελτιώσετε (της Δέσποινας Βούζα).

Το μοντέλο μνήμης είναι ένα μοντέλο επεξεργασίας πληροφοριών που  περιγράφει την επεξεργασία πληροφοριών όπως αυτήν προκύπτει από τρεις μονάδες (ή αποθηκεύσεις), την αισθητηριακή την βραχυπρόθεσμη και την μακροπρόθεσμη αποθήκευση. Παρακάτω περιγράφεται πώς λειτουργεί η μνήμη με σκοπό την καλύτερη κατανόησή της και στο τέλος δίνονται στρατηγικές για τη βελτίωση της μνήμης σε παιδιά και ενήλικες και επιπλέον σε παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες.


Στην αισθητηριακή μνήμη γίνεται η αποθήκευση πληροφοριών για επεξεργασία από τα ερεθίσματα που γίνονται αντιληπτά και είναι διαθέσιμα προς επεξεργασία για σύντομο χρονικό διάστημα. Τα ερεθίσματα αυτά γίνονται αντιληπτά μέσω των αισθήσεων, ακοή, όραση, γεύση, όσφρηση και αφή. Έπειτα, στη βραχυπρόθεσμη/εργαζόμενη μνήμη γίνεται η δεύτερη επεξεργασία των πληροφοριών όπου τα ερεθίσματα συγκρατούνται στη μνήμη για αρκετά δευτερόλεπτα και υποβάλλονται σε επεξεργασία. Στη βραχυπρόθεσμη/ εργαζόμενη μνήμη η χωρητικότητα μνήμης είναι περιορισμένη. Βασικός παράγοντας είναι η επιλεκτική προσοχή, δηλαδή η ικανότητα συγκέντρωσης της προσοχής σε ερεθίσματα που είναι σχετικά με την επίλυση μιας εργασίας και η αναστολή, δηλαδή η ικανότητα να αποτρέπουμε τον εαυτό μας από την εκτέλεση μιας γνωστικής αντίδρασης. Τέλος, στη μακροχρόνια μνήμη αποθηκεύονται οι επεξεργασμένες πληροφορίες που έχουν εξεταστεί και ερμηνευτεί και μένουν μόνιμα αποθηκευμένες στη μνήμη για μελλοντική χρήση.


Ο τρόπος επεξεργασίας των εισερχόμενων πληροφοριών και στις τρεις αποθηκεύσεις ρυθμίζεται από τις διαδικασίες εκτελεστικού ελέγχου. Πρόκειται για τις διαδικασίες που απαιτούνται για τον συντονισμό της προσοχής και για να αποφασίσει κανείς τι θα κάνει με τις πληροφορίες που συγκέντρωσε ή ανακάλεσε από τη μνήμη.


Για τη βελτίωση της μνήμης υπάρχουν μνημονικές στρατηγικές κατάλληλες τόσο για τα παιδιά όσο και τους ενηλίκους.

·         Εσωτερική επανάληψη

·         Οργάνωση (ταξινόμηση των πληροφοριών σε σημασιολογικές κατηγορίες)

·         Επεξεργασία (πρόσθεση στοιχείων στην επεξεργασία μιας πληροφορίας)

·         Η γνώση επηρεάζει τη μνήμη, δηλαδή όσα περισσότερα γνωρίζει κανείς τόσα περισσότερα μπορεί να επεξεργαστεί και να θυμάται.


Για τη βελτίωση της βραχυπρόθεσμης/ εργαζόμενης μνήμης ιδιαίτερα σε παιδιά με ειδική γλωσσική διαταραχή, παιδιά διαταραχή προσοχής/ υπερκινητικότητα και παιδιά με δυσκολίες στην ανάγνωση, αριθμητική, αντιγραφή και διατήρησης προσοχής:

·         Διατηρούμε σε εμφανές σημείο πληροφορίες που χρησιμοποιούμε συχνά

·         Δημιουργούμε ένα περιβάλλον απαλλαγμένο από ερεθίσματα που αποσπούν την προσοχή

·         Μειώνουμε το υλικό μελέτης

·         Χρησιμοποιούμε στρατηγικές (π.χ. δημιουργία νοερών εικόνων) και βοηθήματα (π.χ. εικόνες κλπ)

·         Ενθαρρύνουμε το παιδί να ζητάει βοήθεια


 

Βούζα Δέσποινα,  Εκπαιδευτικός,

Απόφοιτος Παιδαγωγικής Σχολής Α.Π.Θ.,

MSc Επιστήμες της Αγωγής (ΕΚΠ),  Ε.Α.Π. και

MSc Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση Ατόμων με Προβλήματα Προφορικού και Γραπτού Λόγου (ΕΑΓ), Ε.Α.Π.

Πιστοποιημένη Χορηγήτρια Λογόμετρου, Εργαλείο Γλωσσικής Αξιολόγησης

 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Post Bottom Ad