Πώς να μειώσετε τα ορθογραφικά λάθη του παιδιού σας; - ValueNews.gr ... η αξία στην ενημέρωση.
Αθήνα booked.net
+14°C
target="_blank" style="color:#ffffff;" href="http://ibooked.gr/weather/athens-18328" class="booked-weather-160x36-city">Αθήνα booked.net
+14°C

ValueNews.gr ... η αξία στην ενημέρωση.

Ακολουθήστε μας και στα social media

Δείτε το Νέο Φυλλάδιο Προσφορών

Δείτε το Νέο Φυλλάδιο Προσφορών
Ακολουθήστε τη Σελίδα μας

προσφατα

Δευτέρα 14 Ιουνίου 2021

Πώς να μειώσετε τα ορθογραφικά λάθη του παιδιού σας;

Ως γονέας μπορείτε να δουλέψετε σε δύο επίπεδα με το παιδί σας για να μειωθούν τα ορθογραφικά λάθη κατά τις πρώτες τάξεις του δημοτικού. Φυσικά και βοηθάει η μνήμη και η ανάπτυξη του λεξιλογίου όμως δεν αποτελούν τις βασικές στρατηγικές για ορθογραφημένη γραφή. Η μνήμη βοηθάει ιδιαίτερα σε λέξεις δύσκολες που όμως το παιδί συναντάει πάρα πολύ συχνά, όπως τα «είναι», «και», «έχει», «σχολείο». Δεν γίνεται, όμως όλες οι λέξεις που γράφει το παιδί να βασίζονται στην μνήμη, η οποία μάλιστα βρίσκεται υπό ανάπτυξη. Από την άλλη, φυσικά και ένα πλούσιο λεξιλόγιο βοηθάει στην ορθογραφία, όμως, δεν επηρεάζει σημαντικά το αποτέλεσμα.

Σαν γονιός χρειάζεται να δώσετε βαρύτητα στην ανάπτυξη της φωνολογικής επίγνωσης του παιδιού του. Με απλά λόγια, να βοηθήσετε το παιδί να αντιστοιχίζει όλους τους ήχους σε γράμματα μέχρι να είστε σίγουροι πώς έχει μάθει να τους αντιστοιχίζει όλους. Π.χ. το /i/ να το αντιστοιχίζει στο «ι», το /r/ στο «ρ». Μεγάλη βαρύτητα χρειάζεται να δοθεί στα συμφωνικά συμπλέγματα π.χ. πελαργός, χνούδι. Κάποια παιδιά καταλαβαίνουν τα συμφωνικά συμπλέγματα χωρίς ιδιαίτερη διδασκαλία, ενώ άλλα παιδιά χρειάζεται να τα διδαχθούν αναλυτικά. Το παιδί θα είναι σε θέση να γράφει λέξεις όπως «παπί», «νάνος», «βέλος», «φτερό», «αυγό» κλπ.

Έπειτα, σε δεύτερο επίπεδο, για να μάθει το παιδί να γράφει σωστά λέξεις όπως «παίζω», «παίζεις», «αυλή» χρειάζεται να αναλύει τη λέξη σε μορφήματα. Δηλαδή για παράδειγμα, να μπορεί το παιδί να χωρίσει τη λέξη αυλή στο μόρφημα αυλ- και στο μόρφημα –η. Το παιδί μαθαίνει ότι το αυλ- παραμένει σταθερό, ενώ το –η είναι κατάληξη επειδή έχει μπροστά το άρθρο η. Άλλο παράδειγμα, το παιδί μαθαίνει να γράφει «παίζω», επειδή γνωρίζει ότι το μόρφημα παιζ- μένει σταθερό και γράφεται πάντα με -αι (όπως και το παιχνίδι, παιδί) και επειδή είναι ρήμα «εγώ παίζω» γράφεται με –ω. Αντίστοιχα, μπορεί να μάθει ότι:

Είναι ρήμα, «εγώ» και γράφεται με –ω

Είναι ρήμα εσύ και γράφεται με –εις

Τα ρήματα σε –ίζω γράφονται με –ι

Τα ρήματα σε –ώνω γράφονται με –ω

Τα ρήματα σε –αίνω γράφονται με –αι εκτός από τις εξαιρέσεις

Αν έχουν μπροστά τα άρθρα ο, η, το γράφονται με -ο/ης, -η, -ι, αντίστοιχα

Μάλιστα, υπάρχουν μερικοί ακόμη κανόνες που είναι εύκολο να διδαχτούν τα παιδιά και μπορείτε να παρακολουθείτε από τα σχολικά βιβλία και τετράδια των παιδιών σας.

Τέλος, κατά την προσχολική ηλικία το παιδί μπορεί να εξασκηθεί μόνο σε φωνολογικές δραστηριότητες (π.χ. παλαμάκια και συλλαβισμός ά- λο- γο), ενώ στην Α΄ δημοτικού μπορεί να αναπτύξει και μορφολογικές στρατηγικές και ιδιαίτερα στην Β΄ δημοτικού.

Βούζα Δέσποινα,  Εκπαιδευτικός,

Απόφοιτος Παιδαγωγικής Σχολής Α.Π.Θ.,

MSc Επιστήμες της Αγωγής (ΕΚΠ),  Ε.Α.Π. και

MSc Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση Ατόμων με Προβλήματα Προφορικού και Γραπτού Λόγου (ΕΑΓ), Ε.Α.Π.

Πιστοποιημένη Χορηγήτρια Λογόμετρου, Εργαλείο Γλωσσικής Αξιολόγησης

 


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Post Bottom Ad