Αίτια Δυσγραφίας (της Δέσποινας Βούζα) - ValueNews.gr ... η αξία στην ενημέρωση.
Αθήνα booked.net
+14°C
target="_blank" style="color:#ffffff;" href="http://ibooked.gr/weather/athens-18328" class="booked-weather-160x36-city">Αθήνα booked.net
+14°C

ValueNews.gr ... η αξία στην ενημέρωση.

Ακολουθήστε μας και στα social media

Δείτε το Νέο Φυλλάδιο Προσφορών

Δείτε το Νέο Φυλλάδιο Προσφορών
Ακολουθήστε τη Σελίδα μας

προσφατα

Δευτέρα 31 Μαΐου 2021

Αίτια Δυσγραφίας (της Δέσποινας Βούζα)

Η Δυσγραφία ανήκει στις Ειδικές Μαθησιακές Ανάγκες. Με τον όρο «δυσγραφία» περιγράφουμε την αδυναμία κατάκτησης της «σωστής» γραφής με φτωχή οργάνωση του γραπτού τόσο σε επίπεδο γραμμής όσο και σε επίπεδο σελίδας.

Τα αίτια της δυσγραφίας μελετώνται διεξοδικά από τρεις προσεγγίσεις, τις νευροφυσιολογικές, τις γνωστικές και τις κινητικές προσεγγίσεις. Κατά τις νευροφυσιολογικές προσεγγίσεις τα αίτια έχουν νευροβιολογική βάση και κατά τη γραφή ενεργοποιούνται τρεις εγκεφαλικές περιοχές, ο βρεγματικός φλοιός, ο αριστερός προκινητικός φλοιός και η δεξιά πρόσθια παρεγκεφαλίδα. Σύμφωνα με τη δεύτερη προσέγγιση, τη γνωστική, κατά τη διαδικασία της γραφής εμπλέκονται τέσσερεις γνωστικές διεργασίες, η μνήμη εργασίας, η μεταγραφή λέξεων, η αυτορρύθμιση και τα κίνητρα και η δυσγραφία είναι αποτέλεσμα ελλειμμάτων σε αυτούς τους τομείς. Τέλος, σύμφωνα με τις κινητικές προσεγγίσεις η δυσγραφία αποδίδεται σε ελλείμματα της λεπτής κινητικότητας και σε ανεπάρκεια της οπτικοκινητικής ολοκλήρωσης.

Οι εγκέφαλοι ατόμων με μαθησιακές δυσκολίες έχουν μελετηθεί διεξοδικά για παράδειγμα με ηλεκτροφυσιολογικές καταγραφές και τα ευρήματα δείχνουν την ύπαρξη διαφορετικών προτύπων ενεργοποίησης σε εξωτερικά ερεθίσματα και θα μπορούσε όντως η νευροβιολογία να είναι η βάση των αιτιών γνωστικών και κινητικών διεργασιών κατά τη γραφή. Για παράδειγμα σε έρευνα των Βλάχου, Καραπέτσα και Βαϊτση (2004) σε 20 παιδιά προσχολικής ηλικίας, τα μισά με δυσγραφία και τα υπόλοιπα μισά χωρίς διαταραχή τα αποτελέσματα έδειξαν ότι τα παιδιά με δυσγραφία είχαν μικρότερο χρόνο επεξεργασίας οπτικών ερεθισμάτων που ίσως να εξηγεί την ελλειμματική οπτική αντίληψη που υπάγεται στις γνωστικές διεργασίες.

Οι γνωστικές και κινητικές προσεγγίσεις μελετούν τα γνωστικά και κινητικά, αντίστοιχα, ελλείμματα. Ελλείμματα όπως αυτά της οπτικής αντίληψης, της οπτικής και εργαζόμενης μνήμη και ελλείμματα στην ανάκληση/εκτέλεση μυοκινητικών κινήσεων και στην κιναισθητική μνήμη καθώς και αρκετά άλλα ελλείμματα πιθανός να σχετίζονται με δυσγραφία, χωρίς να εμφανίζονται όλα τα ελλείμματα σε ένα άτομο. Τα ελλείμματα φαίνεται να αποδίδονται σε εγκεφαλικές δυσλειτουργίες καθιστώντας, έτσι, τη νευροφυσιολογική προσέγγιση ως την πιο πιθανή για την αιτιολογία της δυσγραφίας. Για παράδειγμα, βλάβη στη δεξιά πρόσθια παραγκεφαλίδα επηρεάζει τον συντονισμό των κινήσεων (κινητικό έλλειμμα) και γνωστικές λειτουργίες όπως μνήμη και αντίληψη χρόνου. Σε άλλη εγκεφαλική περιοχή, στον ανώτερο βρεγματικό λοβίο διαδραματίζονται διεργασίες υπεύθυνες για αναπαράσταση και σχηματισμό γραμμάτων.

Η νευροφυσιολογική προσέγγιση φαίνεται να έχει τις πιο πειστικές βάσεις για την αιτιολόγηση της δυσγραφίας. Μάλιστα,  εμπεριέχει τη μελέτη γνωστικών, κινητικών και οπτικοκινητικών ελλειμμάτων συνθέτοντας μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα των αιτιών σε σχέση με τις γνωστικές και κινητικές πρισεγγίσεις.

 

Βούζα Δέσποινα,  Εκπαιδευτικός,

Απόφοιτος Παιδαγωγικής Σχολής Α.Π.Θ.,

MSc Επιστήμες της Αγωγής (ΕΚΠ),  Ε.Α.Π. και

MSc Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση Ατόμων με Προβλήματα Προφορικού και Γραπτού Λόγου (ΕΑΓ), Ε.Α.Π.

Πιστοποιημένη Χορηγήτρια Λογόμετρου, Εργαλείο Γλωσσικής Αξιολόγησης Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Post Bottom Ad